Zwroty

      1.  Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się z dniem dostawy Produktu Konsumentowi.

3.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Wszelkie uiszczone przez Konsumenta należności podlegają zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę produktów zwracanych wraz z oświadczeniem/formularzem z prawa odstąpienia. Zwrot należności następuje w formie przelewu, analogicznie do sposobu uiszczenia środków przez Konsumenta.

5.    Sprzedawca zastrzega, że ze względów organizacyjnych, w przypadku gdy Konsument nie poda w oświadczeniu/ formularzu zwrotu o skorzystaniu z prawa odstąpienia właściwy numer Zamówienia, zwrot nie będzie realizowany. Nie możność zindentyfikowania zamówienia, nie podlega zwrotowi

6.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest w terminie 14 dni od doręczenia produktu przesłać Produkt stanowiący przedmiot Zamówienia na adres podany w § 11 ust. 1 lit. c Regulaminu, na własny koszt.

7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Konsumenta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Produktu objętego Umową Sprzedaży, od której odstąpiono, jeżeli był on używany w sposób wykraczający poza zwykłe sprawdzenie. Brak metek z plombami, zabrudzenia w tym, także od kosmetyków, czy śladów zapachów. Stroną decyzyjną w sporach dotyczących zwrotów produktów widocznie i rażąco wykraczających poza zwykle sprawdzenie jest marka Materié Collection 

 Możesz odesłać do nas na dwa sposoby produkty: 

  • poprzez aplikację Wygodne Zwroty
  • odsyłając na poniższy adres i wypełniając formularz zwrotu
FORMULARZ ZWROTU (POBIERZ)

 

Adres zwrotu:

Materié Collection

Polków-Daćbogi 30

07-110 Grębków

woj. Mazowieckie 

Dołącz do naszego newslettera

I dowiedz się jako pierwsza o nowościach, promocjach oraz kolekcjach Materie Collection.