Reklamacje

  

 

 Klient ma prawo do reklamacji zakupionego Produktu w przypadku, gdy posiada on wady w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu.

  Reklamacja może nastąpić drogą korespondencji elektronicznej (e-mailowo) na adres podany w § 11 ust. 2 lit. b Regulaminu. Wzór reklamacji jest dostępny  TUTAJ.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. O jej uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu zawiadamia Klienta wiadomością e-mail.

Sprzedawca zastrzega, że ze względów organizacyjnych rozpatrzenie reklamacji, w szczególności zwrot pieniędzy uiszczonych tytułem zwracanych Produktów, może nastąpić szybciej, w przypadku gdy Klient podał w wiadomości e-mail zawierającej reklamację numer Zamówienia, z którego pochodzi reklamowany Produkt.

W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę Klient – stosownie do sposobu rozpatrzenia reklamacji – może być obowiązany do zwrotu reklamowanego Produktu na adres podany w § 11 ust. 1 lit. c Regulaminu.

Dołącz do naszego newslettera

I dowiedz się jako pierwsza o nowościach, promocjach oraz kolekcjach Materie Collection.